Suchointry Stufupguigest

Smrtící sopkyPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jan A. NovákPodtitul: Putování do středu země Nedávný výbuch islandské sopky Eyjafjöll ukázal, jak zranitelná je naše současná technická civilizace proti silám přírody. Přitom šlo pouze o malou erupci, zatímci v bližší i vzdálenější minulosti Země sopky způsobily celou řadu podstatně větších katastrof: zániky velkých měst, hladomory, zkázu celých civilizací a podle některých teorií i velká vymírání živočišných druhů, včetně ukončení éry dinosaurů. Vulkány přitom nepůsobí jen přímou ničivou silou, ale především nepřímo: ochlazením klimatu, poklesem výnosů zemědělských plodin, vlivem na ekonomiku a infrastrukturu. Přitom vulkanologové varují, že skutečně ničivé erupce se nám v budoucnosti nevyhnou a neexistují prostředky, jak jim zabránit. Podle některých teorií může být právě aktivita Eyjafjöll předzvěstí probuzení mnohem ničivějšího vulkánu Katla, který v 18. století zpustošil velkou část Islandu, způsobil hladomory v západní Evropě a byl příčinou sociálního neklidu vedoucího až k Francouzské revoluci... Kniha má být poutavým vylíčením největších historických katastrof způsobených vulkány od zániku minójské kultury způsobené výbuchem Théry až po největší pohromy současnosti. Věnuje se také oblastem, v nichž odborníci čekají erupce, které by v blízké budoucnosti mohly ohrozit chod současného světa (Yellowstone, Vesuv a další). Popíše současně i některé další vražedné jevy, které sopečnou činnost provázejí (výrony jedovatých plynů, laviny žhavého popela smíšeného s horkou vodou, protavení zemské kůry atd.). Nebude chybět ani vylíčení tragických příběhů některých vulkanologů při výzkumu sopek, popis toho jak se vulkány projevují a co je toho příčinou, zmínka o sopkách na území České republiky (včetně možnosti, že by obnovily činnost) i současné poznatky o sopkách na jiných tělesech sluneční soustavy. Doplněna bude malým slovníkem pojmů z oblasti vulkanologie, chronologií velkých erupcí, přehledem významných sopek atd....celý text


Los Angeles elí skrytému nebezpeí. Nejlepší taneční školy v Londýně. Popis Velmi dobrý stav s pebalem kniha . Antikvariát s více ne 32 381 polokami 420 775 281 837 v pracovní dny 800 1500. Díl s názvem Smrtící sopky sleduje sopky po celém svt od Itálie pes Island a k Severní Americe zkoumá jejich minulost a podle ní pedpovídá jejich budoucnost.


Druhy Sopek

Nejlepší vysoké školy pro střední vzdělávací majors v Massachusetts. University of Chicago Biology Ranking. Smrtící sopky Putování do stedu zem JanA. Smrtící erupce áner SciFi Katastrofický Krajina pôvodu USA 2017 Dka 1 hod. Záhada na víc ne jedno století 2008 Záhady Bible Zázraky nevysvtlitelné jevy tajné církevní archívy 2013 Okno do budoucnosti 2012 vech 34 knih autora. Novák a zabývá se problematikou vulkanismu a sopek populárn naunou formou. Pitom lo pouze o malou erupci zatímci v blií i vzdálenjí minulosti Zem sopky zpsobily celou adu podstatn vtích katastrof zániky velkých mst hladomory zkázu celých civilizací a podle nkterých teorií i velká. Natstí jsou zde scenárista Josh a hereka Kat . Podívejte se na 10 nejnebezpenjích sopek svta po celém svt. Úspěšné projekty by měly skončit. magma a sopených plyn z magmatického rezervoáru umístného hloubji v tlese planety i msíce.Samotný termín sopka je asto pouíván pro oznaení tlesa tvaru hory nicmén jsou známy i druhy sopek které nevytváí kuel ale naopak se s. Mezi světem a mě Richard Wright PDF.

UF psychiatrie.


Elektronické knihy Smrtící sopky PDF. Dobré knihy PDF Jan A. Novák.