Suchointry Stufupguigest

Biologická léčba v revmatologiiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Marta OlejárováPředkládaná publikace se zabývá současnými možnostmi biologické léčby zánětlivých revmatických chorob. Je rozdělena do pěti kapitol - úvod, inhibitory, TNF-alfa, ostatní biologické léky, stav biologické léčby v ČR a přílohy, přičemž každému léku je věnován dostatek prostoru k prezentaci mechanismu účinku, základních farmakokinetických údajů i klinických dat o účinnosti a bezpečnosti. Za každou velmi pečlivě zpracovanou kapitolou je uvedena literatura, o kterou autorka opírá faktografické údaje a která může být pro čtenáře vodítkem pro další studium problematiky. Přehledné zpracování je doplněno bohatým obrazovým materiálem, schématy, grafy a reprodukcemi nálezů magnetické rezonance. Kniha je určena nejen revmatologům, farmakologům, imunologům, internistům, pediatrům, ale i studentům medicíny či všeobecným lékařům, kteří hledají poučení v dané problematice a kteří v ní najdou potřebné recentní informace, opírající se o patřičné zdroje. Autorka cituje rozsáhlou světovou literaturu i řadu domácích autorů, zejména v oblasti problematiky používání biologické léčby v našem zdravotním systému, nechybějí ani praktické informace ohledně úhrad léků v jednotlivých indikacích. Kniha přísně respektuje principy medicíny založené na důkazech (evidence based), odkazuje na výsledky randomizovaných klinických studií a popisuje i současně panující kontroverze v některých oblastech. Osobní praktické zkušenosti autorky knihy jsou nedocenitelnou přidanou hodnotou tohoto díla, stejně jako svěží a čtivý styl podání....celý text


Je rozdlena do pti kapitol úvod inhibitory TNFalfa ostatní biologické léky stav biologické léby v R a pílohy piem kadému léku je vnován dostatek prostoru k prezentaci mechanismu úinku základních farmakokinetických údaj i. Pedkládaná monografie podává pehled nejaktuálnjích poznatk stran jejích indikací kontraindikací ale i dlouhodobé bezpenosti léby. Cílená biologická léba je léba relativn etrná a mén toxická v porovnání nap. Class 1 English Book Cbse. Jak se dostat do filmového průmyslu.


Biologická Léčba

Marta Olejárová CSc. Biologická terapie v revmatologii Hana Ciferská 1 Pavel Horák Jan Strojil2 Martina Skácelová1 1III. Kniha Biologická léba v revmatologii na www.alza.cz. Odborná publikace vydaná roku 2010 150 stran vázaná kniha ve velmi dobrém stavu. Cílem tohoto textu je obecn pedstavit problematiku biologické . Ošetřovatelský program CCCC. Grans SC Gov. Biologická léba v revmatologii Kniha je první interdisciplinární monografií v eské republice která se komplexn zabývá problematikou biologických lék. Biologická léba je je nejúinnjím terapeutickým prostedkem v léb zántlivých revmatických onemocnní se v . Pesvdte se e u nás najdete Biologická léba v revmatologii opravdu levn. Dosud byla úinná biologická léba dostupná jen . Aplikace lásky knihy APK.

Mph v Německu po BDS.


Zdroje volně dostupných e-knih e-knihy Biologická léčba v revmatologii PDF. Elektronické knihy nabízejí PDF Marta Olejárová.

Co Je Biologická Léčba Biologicka Lecba Biologická Léčba Revmatologie Biologická Léčba Revmatoidní