Suchointry Stufupguigest

Anatomie lidského tělaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Elaine Nicpon Marieb, Jon MallattAnatomie lidského těla podává popis lidského těla a jeho jednotlivých částí z funkčního hlediska a z hlediska potřeb moderních vyšetřovacích metod a léčebných postupů. Jde nejen o anatomický popis jednotlivých orgánů, ale také o popis jejich mikroskopické stavby včetně poznatků z embryologie, tedy prenatálního vývoje. Kniha je rozdělena do 26 kapitol. Kapitoly 1. – 6. jsou věnovány obecné anatomii, dalších 20 pak anatomii jednotlivých orgánových systémů, včetně anatomie tělního povrchu. Závěr každé kapitoly tvoří přehled patologických stavů jednotlivých orgánů a slovníček klinických pojmů, souvisejících s příslušným orgánovým systémem. Zajímavé jsou také odkazy na moderní diagnostické nebo terapeutické postupy ve vztahu k problematice dané kapitoly. Závěr každé kapitoly tvoří stručný přehled hlavních poznatků a testy, které umožní studentům kontrolu získaných vědomostí. Velkou předností učebnice jsou vynikající, velmi přesné a názorné anatomické obrazy, které usnadňují pochopení textu a funkčních souvislostí, doplněné i obrazy histologickými a obrazy z transmisního a rastrovacího elektronového mikroskopu. Najdeme zde i zobrazení pomocí moderních diagnostických metod (CT, NMR, PET). V celé monografii jsou důsledně používány české odborné názvy, doplněné latinskou terminologií. Kniha je určena všem, kteří si chtějí prohloubit znalosti o stavbě lidského těla. Je vhodná nejen pro studenty medicíny, lékaře a antropology, ale i pro posluchače různých typů bakalářských studií (jako je fyzioterapie, ošetřovatelství, radiologický laborant, porodní asistentka ) a může být vhodným studijním materiálem i pro posluchače fakult tělesné výchovy a sportu a trenéry. Autoři překladu se snažili, aby vám tato kniha přinesla co nejvíce nových zajímavých poznatků a posloužila vám při odhalování tajemství stavby a funkce lidského těla....celý text


KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA R. Aakash Institute pobočky v Maharashtra. Pi popisu stavby lidského tla vdy vycházíme ze základní anatomické polohy tla kterou je vzpímený stoj s horními konetinami svenými podél bok a s dlanmi obrácenými vped. Vyhledáva pracující s anglickými názvy umouje rychle zobrazit konkrétní anatomickou strukturu program ji pak na pozadí ostatních orgán zvýrazní. Podobné jednotky.


Anatomie Lidského Těla

Svaly Kosti Orgány Mozek lánky Vnitní orgány. Hodnocení recenze zajímavosti a informace o knize. Zakladatel vdecké anatomie Adreas Vesalius 1514 . Anatomyka nabízí nejmodernjí 3D model lidského tla vytvoený profesionálními grafiky a programátory na základ detailního a pehledného obsahu z Memorixu anatomie. Na pojízdný stojan lze zavsit i plakát v ivotní velikosti. Nakupujte chyte. Ovlivňují stipendia finanční pomoc. Model lidského trupu je vhodný jako stolní model. Tato osa je kolmá na ostatní dv osy. Carnegie Science Center v Pittsburghu. University of Kentucky Engineering Ranking. Výzkum lidského tla Anatomické znalosti lovka posunul vped léka ímského císae Marca Aurelia Galenos 129 199. Právní studia bakalářský titul. Pidejte se k síti Facebook a spojte se s Anatomie Lidského Tla a dalími které znáte.Anatomie lidskeho tela Cochces.czhttpscochces.czanatomie lidskeho telaNakupujte Anatomie lidskeho tela nejlevnji na trhu. Kostra také funguje jako ochrana protoe chrání orgány. Trávicí soustava Obrázky z anatomie lidského tla.

Aiou přijmout podzim 2020 prospekt.


Eknihy po česku PDF Anatomie lidského těla PDF. E knihy zadarmo Elaine Nicpon Marieb, Jon Mallatt.