Suchointry Stufupguigest

Neblahé dny - deník viceadmirála Friedricha Frisia, velitele Pevnosti DunkuerquePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Friedrich FrisiusPublikace představuje vědeckou edici deníkových záznamů, které si mezi zářím 1944 a květnem 1945, tedy v době, kdy Dunkerque obléhali Čechoslováci, vedl právě jejich úhlavní protivník, sám velitel Pevnosti Dunkerque, viceadmirál Friedrich Frisius (1895-1970). Tento fanatický nacista vedl a organizoval německou obranu pevnosti před několika údery československých tankistů a organizoval vlastní protiútoky. Kázeň a poslušnost svých vojáků si neváhal vynucovat drakonickými tresty včetně veřejných poprav. Sám “prohlásil, že zemře v Dunkerque,” jak vypověděli zajatí němečtí vojáci. “Kdyby mělo dojít k dobytí, uchýlí se se svojí družinou nejvěrnějších na poslední molo a tam se i s molem vyhodí do povětří.” Nakonec to byl však právě on, kdo nakonec 9. května 1945 musel se značnou nelibostí bezpodmínečně kapitulovat do rukou velitele Čs. samostatné obrněné brigády, brigádního generála Aloise Lišky. O tom, s jakým protivníkem měli českoslovenští obléhatelé co do činění, jaká byla jeho mentalita, jaké byly jeho záměry, vojenská opatření, jak hodnotil celkovou vojenskopolitickou situaci, jak smýšlel o svých i “nepřátelských” vojácích, i jak reagoval a hodnotil jednotlivé akce obou stran, hovoří právě publikace....celý text


kvtna 1945 po dlouhém obléhání pijal kapitulaci místní nmecké posádky z rukou jejího velitele viceadmirála Friedricha Frisiuse. Originál tohoto osobního deníku se po skonení války dostal do rukou Francouz a byl uloen v archivu spadajícího pod dnení Service Historique de la Defense. Nejdleitjí informace a události z jednotlivých obcí dní v politice kultue sportu i v bném ivot. Můžete poslouchat slyšitelné na Kindle. Píprava oban k . deník viceadmirála Friedricha Frisia velitele Pevnosti Dunkuerque 3.


Frisium

Dům Země a krevní knihy PDF. kvtna 1945 Ministerstvo obrany eské republiky Vojenský historický ústav VHÚ Praha 2014 D 15533 Hasiské prapory Academia Economia 2014 C 108880 Kaka Václav Neukáznní a neangaovaní. Krajská vdecká knihovna v Liberci píspvková organizace. Dny mozku v Pevnosti poznání v Olomouci Foto Deník Páová Petra. kvtna 1945 pacha de BoulognesurMer Selected Coauthors. Nahoru Výsledek desky 2014 PDF ke stažení. Který GI Bill mám. PLACHÁ Pavla PLACHÝ Jií eds. Frisia který byl v letech 194445 velitelem obleeného pístavu Dunkerque. Neblahé dny. 1945 do rukou velitele s. záí 1944 9. Váení uivatelé prohlíením tchto webových stránek nám dáváte souhlas s pouíváním soubor cookies. a jak se z nj probudit. Ferenczi Sándor Klinický deník Sándor Ferenczi uspoádal a peloil Michael Balint z anglického vydání. Neblahé dny deník viceadmirála Friedricha Frisia velitele Pevnosti Dunkuerque 3.

Nicolas Flamel Harry Potter, který je on.


Čtení PDF dokumentů Neblahé dny - deník viceadmirála Friedricha Frisia, velitele Pevnosti Dunkuerque PDF. Jak číst a nakupovat e-knihy Friedrich Frisius.