Suchointry Stufupguigest

Mezinárodní kamionová doprava a zasilatelstvíPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Radek NovákPublikace obsahuje nejnovější odborné a vědecké poznatky týkající se jednoho z nejdůležitějších segmentů dopravy. Svým zaměřením a obsahem se snaží postihnout relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy mezinárodní nákladní silniční dopravy (mezinárodní kamionové dopravy) a související problematiky zasílatelství. Obsahově je monografie zaměřena nejen na dopravní infrastrukturu, dopravní prostředky, technologické a provozní řízení silniční dopravy, ale podrobně řeší také právní úpravu podnikatelské činnosti v silniční dopravě a problematiku právního a zejména pak smluvního zabezpečení mezinárodní kamionové dopravy. V tomto kontextu se věnuje jak dvoustranným dohodám (vč. vstupních povolení), tak dohodám mnohostranným. Samostatná pozornost je v publikaci věnována problematice zasílatelství, které je s mezinárodní kamionovou dopravou provázáno a je významné i z pohledu profitability podnikatelských subjektů působících ve vnitrostátní, ale především v mezinárodní kamionové dopravě. V souvislosti s účinností tzn. nového občanského zákoníku (od 1. ledna 2014) dochází ke změnám také v právní úpravě problematiky silniční nákladní dopravy. I těmito změnami se publikace v patřičných souvislostech zabývá. Za unikátní lze považovat paralelní výklad staré a nové právní úpravy, včetně objasnění rozdílů pomocí vlastních komentářů....celý text


Vnitrostátní a mezinárodní kamionová nákladní doprava spedice leteckou a námoní pepravu do celého svta nadrozmrných peprav a pepravy nebezpeného zboí po celé Evrop. Soukromá škola Winnipeg. Peprava se me postarat jak o klasické balíky tak o nadrozmrné náklady anebo urgentní zásilky jako cenná psaní a. Od roku 1996 kdy nae spolenost zaala poskytovat vnitrostátní a mezinárodní dopravní sluby snaíme se být. Vybrat si mete z firem v okolí teba Letina CZ s.r.o. Destinace kam je moné zásilku dopravit jsou Rakousko Itálie.


Kamionová Doprava

Mezinárodní kamionová doprava. 420 603 968 803 Email maydayspedmaydaysped.cz. Radek Novák. Dog E společnosti Formigine Orari. Vyhledávací portál K.UTB. Prolistujte stránky . Pepravní spolenost se specializací na Balkán sbrná sluba kusové zásilky spedice autodoprava a mezinárodní sthování. Hodnocení a recenze Mezinárodní kamionová doprava a. IHL TRANSPORT s.r.o. Expresní doruení zboí z . Vdy bhem jízdy mete mít pehled o tom kde zrovna vae zboí je. Vechny informace o produktu Kniha Mezinárodní kamionová doprava a zasílatelství porovnání cen z internetových . Tuzemská i mezinárodníhttpsnakladnidoprava.jihotrans.czSpolenost GW Logistics a.s. mezinárodní kamionová doprava a spedice vnitrostátní nákladní doprava a spedice námoní kontejnerová doprava rychlá sbrná sluba kusových zásilek vozy IVECO. Žena katolické teologové. Finanční pomoc pro dospělé ADHD.

Komponenty informačního systému PDF.


Elektronické knihy Mezinárodní kamionová doprava a zasilatelství PDF. Knihy a učebnice ke stažení Radek Novák.

Mezinárodní Doprava