Suchointry Stufupguigest

Tichá srdce – kláštery a jejich lidéPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Alena Ježková, Jiří ChalupaNejhlubší sonda do historie i současnosti našich klášterů a do dosud tabuizovaného života lidí v nich. Autorkou této výjimečné knihy je renomovaná spisovatelka Alena Ježková. Více než pět let shromažďovala písemné podklady a přímé zvukové záznamy. Studovala historii řeholních řádů a křesťanské reálie, objížděla opuštěné i živoucí kláštery v Čechách a na Moravě. Navštěvovala komunity a uskutečnila desítky rozhovorů s řeholníky a řeholnicemi. Tichá srdce jsou ojedinělou a exkluzivní publikací v mnoha ohledech. Jsou vyčerpávajícím a současně čtivým exkursem do dějin působení šesti řeholních řádů u nás: benediktinů, cisterciáků, premonstrátů, františkánů, dominikánů a boromejek. Tématem téměř šedesáti esejistických textů jsou kláštery známé a „znovuoživené“ jako Břevnov, Strahov či Rajhrad; opomíjené i chátrající jako Osek a Chotěšov; nebo zaniklé jako Ostrov u Davle či Dolní Kounice. Působivou vrstvu knihy představují výpovědi pětadvaceti řeholníků, mezi nimiž jsou například: člen dominikánského řádu kardinál Dominik Duka, opat strahovského kláštera Michael Pojezdný či převor břevnovského kláštera Prokop Siostrzonek. Ve vzpomínkách starších pamětníků ožívají otřesná svědectví z 50. let minulého století, kdy komunistický režim kláštery zrušil a řeholníky poslal do internačních táborů nebo je odsoudil ve vykonstruovaných monstrprocesech k dlouhým letům ve věznicích a pracovních lágrech. Mnozí potom dále působili v ilegalitě. Nejde však jen o fakta, ale především o otevřené výpovědi lidí, kteří žijí skromně, podle pevných hodnot a prací pro druhé. Hovoří o zvláštnostech života v komunitě, stejně jako o hlubokých duchovních zážitcích, jaké představuje povolání k řeholnímu životu či kontemplace. Rovnocenný protějšek textu tvoří černobílé fotografie Jiřího Chalupy. Jsou plné atmosféry a empatie k místům i lidem. Také ony vznikaly v průběhu několika let a s vynaložením velkého úsilí....celý text


O literatue z celého svta. Stála jsem na temném nádvoí praského Klementina a skrz zamíované okno jsem sledovala ruch v zákristii kostela svatého Salvátora. Krátky popis Exkluzívní produkt Tichá srdce Klátery a jejich lidé Alena Jeková od výrobce Tichá srdce u nás . Jsou vyerpávajícím a souasn tivým exkursem do djin psobení esti eholních ád u nás benediktin cisterciák premonstrát frantikán . Úvod Pouité knihy grafika pohlednice. Tichá srdce klátery a jejich lidé.


Klastery

Studovala hi. Pokud vás tato místa zajímají jako m mohla by se vám Tichá srdce líbit. Nejhlubí sonda do historie i souasnosti naich kláter a ivota lidí v nich. Jak být úspěšný student na univerzitě. Na publikaci Tichá srdce klátery a jejich lidé vydanou poprvé v roce 2013 navazuje pokraování Tichá srdce píbhy míst a lidí 2015. Komentáre ku knihe. Tichá srdce klátery a jejich lidé Autor knihy Alena Jeková Nakladatelství Nakladatelství Práh Ti roky vznikala tato krásná a velmi podaená Encyklopedie kláter eské republiky. Kniha Tichá srdce 1 Klátery a jejich lidé Alena Jeková. 21.  Tichá srdce jsou ojedinlou a exkluzivní publikací v mnoha ohledech. NPR všechny věci zvažovány. Autorkou této výjimené knihy je renomovaná spisovatelka Alena Jeková. Zdarma ke stažení Nejlepší PDF Reader pro Windows 10. Který z následujících prostředků znamená, že zdravotnictví. Tichá srdce jsou ojedinlou a exkluzivní publikací v mnoha ohledech. Pidat k porovnán. Kuvempu univerzitní distanční vzdělávání Studentský portál. 9788072524365.

Punjab Školní vzdělávací deska vede k 8. třídě.


Tisícky ekníh online Tichá srdce – kláštery a jejich lidé PDF. Knihy v PDF Alena Ježková, Jiří Chalupa.

Ježková