Suchointry Stufupguigest

Válka o černé díryPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Leonard SusskindPodtitul: Souboj se Stephenem Hawkingem o záchranu principů kvantové mechaniky. Příběh této knihy začal už v roce 1981, během odborné debaty o tom, co se stane s informacemi uloženými uvnitř černé díry, když se černá díra vypaří. Zatímco Stephen Hawking tvrdil, že informace pohlcené černou dírou jsou navždy ztraceny, Leonard Susskind byl opačného názoru, protože takový zánik informace by odporoval základním fyzikálním zákonům, a ve své knize přináší důkazy, že Hawking se mýlil. V této debatě stojí proti sobě dva vědecké přístupy: jeden zdůrazňuje relativitu, druhý se více opírá o principy kvantové mechaniky. Tento spor, který se samozřejmě neomezil jen na Susskinda s Hawkingem, vedl k rozpracování tzv. holografického principu, podle kterého by byl celý vesmír jen dvourozměrnou informační strukturou uloženou na kosmologickém horizontu. A právě holografický princip a další aspekty teorie strun jsou jádrem Susskindova výkladu. Tyto pojmy sice vypadají komplikovaně, a sám autor připouští, že „náležitým nástrojem pro porozumění kvantovému vesmíru je vysoká abstraktní matematika, která se studuje řadu let“. Ale hned dodává: „Zkusme to schválně zvládnout na několika stránkách.“ Hawkingovi, patrně nejznámějšímu fyzikovi dneška, „válku“, která je z fyzikální literatury známá jako válka o černé díry. Nejde o žádný podružný fyzikální detail. Hawkingovo tvrzení, že informace z našeho vesmíru se definitivně ztrácejí v černé díře, by mělo pro pilíře fyziky a pro svět jako takový dalekosáhlé důsledky. Dvě desetiletí trvající zápolení obou vynikajících vědců, po němž Hawking Susskindovi ustoupil, vyústilo v důležitý teoretický výzkum a řadu objevů a mimo jiné přineslo domněnku, že náš svět a my všichni můžeme být jen pouhou holografickou iluzí, projekcí ze světa majícího o rozměr méně....celý text


Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Mezinárodní asociace stipendií informačních vědních a informačních technologií. Susskind Podtitul Souboj se Stephenem Hawkingem o záchranu princip kvantové mechaniky. Kdo napsal knihu Válka o erné díry? Autorem je Leonard Susskind. Po nejvtí explozi od velkého tesku vznikla erná díra na míst kde by . Dětská literatura Deakin.


Holografie Princip

Databáze knih hodnocení knih bazar knih komentáe sout o knihy. Odborné vzdělávání Visa Německo. Pro potvrzení této hypotézy vak astronomové musejí najít jiné takové systémy. mete nacpat do erné díry 121 KAPITOLA DEVÁTÁ erné svtlo 132 ÁST DRUHÁ PEKVAPIVÝ ÚTOK. Boston College knihkupectví. Autor Leonard Susskind. Vechny souasné znalosti nasvdují e neexistují holé erné díry tedy takové které by se neskrývaly pod horizontem událostí. Hawkingovo tvrzení e informace z naeho vesmíru se definitivn ztrácejí v erné díe by mlo pro pilíe fyziky a pro svt jako takový dalekosáhlé dsledky. V nitru Merkuru padá elezný sníh Co znamená detekce gravitaních vln. Úvodní foto NASA Wikipedia licence public domain. Hawkingovi patrn nejznámjímu fyzikovi dneka válku která je z fyzikální literatury známá jako válka o erné díry nejde o ádný podruný fyzikální detail. Co mají spoleného erné díry kvantová gravitace informace strunová teorie a holografický princip?. Válka o erné díry 2013 L. Kitab Bidayaatul Hidayah.

Softwarová inženýrství ASU.


E-knihy v PDF, epub, mobi Válka o černé díry PDF. Knihy v PDF fórum Leonard Susskind.