Suchointry Stufupguigest

Panická poruchaPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Peter KukumbergMonografie Panická porucha se zabývá etiopatogenezí, neurofyziologií a klinickou diagnostikou choroby, podrobně se věnuje diferenciální diagnostice, a to jak z neurologického a psychiatrického hlediska, tak i z hlediska nepsychiatrického. Kapitoly pojednávající o terapii a psychoterapii jsou doplněny kazuistikami a nechybí ani zhodnocení poruchy z hlediska farmakoekonomického. Je připomenut též sociální význam nemoci. Kniha je určena psychiatrům, neurologům, psychologům, internistům a zejména praktickým lékařům, kteří jako první přicházejí do styku s pacienty postiženými touto nemocí. Je vhodná též pro studující medicíny a pro střední zdravotní pracovníky. Z obsahu: Panická porucha v terénní praxi * Historie panické poruchy * Etiopatogeneze panické poruchy * Neurofyziologie * Klinická diagnostika panické poruchy * Diagnóza panické poruchy podle MKN-10 * Diagnóza panické poruchy podle DSM-IV * Kritéria panické ataky * Druhy panických atak * Plně a neúplně vyjádřené panické ataky * Další vývoj panické poruchy po proběhlé panické atace * Agorafobie * Stresové životní události a panická porucha * Výskyt panické poruchy * Panická porucha u dětí a mladistvých * Výskyt panické poruchy ve starším věku * Genetika * Průběh panické poruchy * Kvalita života a panická porucha * Suicidalita a panická porucha * Mortalita a panická porucha * Komorbidita * Panická porucha a deprese * Panická porucha a látková závislost * Panická porucha a porucha osobnosti * Panická porucha a jiné úzkostně-fobické poruchy * Panická porucha a současný výskyt somatických onemocnění * Diferenciální diagnostika psychiatrická * Generalizovaná úzkostná porucha * Smíšená úzkostně-depresivní porucha * Sociální a specifické fobie * Somatizační porucha * Derealizační a depersonalizační syndrom * Neurastenie * Obsedantně-kompulzivní porucha * Psychické reakce na stres * Depresivní porucha * Schizofrenie * Intoxikace a odvykací stavy vyvolané psychoaktivními látkami * Algoritmus diagnostiky panické poruchy * Panická porucha z hlediska ambulantního psychiatra * Diferenciální neurologická diagnostika * Diferenciální diagnostika z neurologicko-interního pohledu * Obecně o panické poruše * Tetanie * Epilepsie * Migréna * Vestibulární syndrom * Bolesti na hrudi * Palpitace * Metabolické poruchy * Patologie v oblasti dutiny břišní * Kazuistiky * Terapie panické úzkostné poruchy * Psychoterapie * Farmakoterapie * Taktika a strategie diagnostiky a léčby * Strategie * Taktika * Farmakoekonomika a sociální význam panické poruchy * Sociální aspekty * Ekonomické aspekty * Právní aspekty panické poruchy * Kazuistiky *...celý text


PAniCKá PorUCHA A JAK Ji zVláDAt Druhé vydání Vydalo nakladatelství Galén Na Blidle 34 150 00 Praha 5 jako úelovou publikaci Lundbeck eská republika s. Read reviews from worlds largest community for readers. Pro postieného je velmi nepíjemná protoe proti ní njak neme bojovat. Od bezna tohoto roku se léím s vysokým tlakem.


Diagnostika Tetanie

Bhem chvíle dosahuje maxima a pechází v záchvat kterému se íká panic. panické záchvaty neboli ataky které nejsou . Chtla bych se zeptat nkoho kdo touto chorobou trpí jak se s ní vypoádává já mívám panické záchvaty nkolikrát denn vdycky si myslím e u opravdu umu nebo omdlím njak to pak pejde ale jsem z toho hodn vyerpaná a neastná. Nejprve si popíeme nemoc která vede k této panické atace jedná se o úzkostnou poruchu s názvem panická porucha. Klinický obraz a prbh. Základní jednotkou panické poruchy. Angela Anderson Začátečník Videa Videa YouTube. Panická porucha Dobrý den spoluáci omlouvám se pedem za delí píspvek. Nejhorí na tom je e se mi pi tom tko dýchá. Share your videos with friends family and the world. Únor 2002 1044. Natstí není panická porucha zatím píli . Panická porucha je úzkostná porucha adící se dle MKN10 mezi jiné úzkostné poruchy.Je charakterizována opakovanými paroxysmy masivní úzkosti tzv. Missouri State University RN na BSN. Panická porucha sa poda Americkej psychiatrickej asociácie DSM5 radí medzi úzkostné poruchy. Peter Kukumberg Igor Ul. Východně od Eden Film. Obvykle se poprvé objeví v adolescenci a rané dosplosti. 504 Plan vs IEP pro ADHD. Nejlepší klasická japonská literatura.

Co dělá grafik denně.


Elektronické knihy nejznámější PDF Panická porucha PDF. Elektronické knihy PDF epub Peter Kukumberg.