Suchointry Stufupguigest

Marnotratný bůh.PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Timothy KellerJak uzdravit srdce křesťanské víry Newyorský kazatel a spisovatel Timothy Keller využívá Ježíšovo podobenství o starším a mladším bratrovi k ilustraci dvou základních cest, po nichž se lidé pokoušejí jít za naplněním: cesty mravního konformismu (starší bratr) a cesty sebeobjevování (mladší bratr). Každá z nich působí jako brýle se specificky zabarvenými skly, skrze něž pozorujeme život, nebo jako paradigma, na jehož základě obecně formujeme svoje porozumění světu kolem nás. Každá z nich představuje metodu nalezení osobní důležitosti a ceny, metodu pojmenování nešvarů světa. Čtenáře možná překvapí, že každá z nich představuje popření samotné podstaty křesťanské víry. Na jediném Ježíšově podobenství Keller přesvědčivě vysvětluje, co je – bez ohledu na příslušnost k té které církvi – jádrem pravého křesťanství. Newyorský kazatel a spisovatel využívá Ježíšovo podobenství o starším a mladším bratrovi k ilustraci dvou základních cest, po nichž se lidé pokoušejí jít za naplněním: cesty mravního konformismu (starší bratr) a cesty sebeobjevování (mladší bratr). Ježíšovo učení bezvěrce neustále přitahovalo, zatímco věřící, co věřili v Bibli, uráželo. V dnešních církvích tento jev obvykle nepozorujeme. Vyvržence, jež Ježíš přitahuje, to k současným církvím netáhne, dokonce ani k těm nejavantgardnějším. My církve přitahujeme spíše lidi konzervativní, usedlé, moralistické. Zhýralci, emancipovaní, zlomení a vyděděnci se církvím vyhýbají. To může znamenat jen jediné. Jestliže kázání našich duchovních a praxe našich farníků nemá na lidi stejný účinek, jakého dosáhl Ježíš, pak jim patrně nepředkládáme poselství, jež jim přinášel on. Pokud naše církve nejsou pro mladší bratry přitažlivé, je v nich nejspíš více starších bratrů, než jsme si ochotní přiznat. Vydání první....celý text


Dva typy lidí. Biblion 12 18 cm 264 stran p. Vysokoškolák Ne Demek. Nejnií ceny 450 výdejních míst .


Marnotratný

Lékařská sociologie kariéry. To e marnotratný syn dokázal pijít sám k sob také znamená e existuje jakási propast prrva mezera roztpení mezi já a já. Pro Bh? Timothy Keller. Zerodha Share Cenová historie. Definujte Boží pohyb. 0.0 z 5 hvzdiek 0 hodnocení tená Kniha Produkt je vyprodaný. Marnotratný bh. Uetíte 18 K 10 . Hodnocení recenze zajímavosti a informace o knize. A nejspíe toto poznal i marnotratný syn kdy oputný sedl u prasat v daleké zemi a snil o domov. Je to pozoruhodná publikace ne náhodou jmenovaná Knihou roku 2008 asopisem World Magazine která se posléze vyplhala a na sedmou píku ebíku bestseller literatury faktu asopisu New York Times a autor se dokonce na as stal nejprodávanjím spisovatelem. Kellerova kniha je dílem výjimeného pemýlivého kazatele. Je to pozoruhodná publikace ne náhodou jmenovaná Knihou roku 2008 asopisem World Magazine která se posléze vyplhala a na sedmou píku ebíku bestseller literatury faktu asopisu New York Times a autor se dokonce na . Pro mají lidé rádi .

Masters v programovacích jazycích.


Univerzitní knihovna Marnotratný bůh. PDF. Eknihy na stiahnutie Timothy Keller.