Suchointry Stufupguigest

Záhadné jezero Titicaca a AltiplanoPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Otto HorskýOdborný zájem českých zemí o Latinskou Ameriku má svou staletou tradici. Na jejím počátku stanuly jezuitské misie 17. a 18. století, na které navázal cestovatelský zájem a hospodářská a kulturní spolupráce devatenáctého a dvacátého století. Realizovaný projekt expedice Titicaca.2004.CZ, garantovaný českými odborníky z univerzit a odborných pracovišť, byl přednostně směřován k popisu současného stavu jezera Titicaca, a to v jeho přírodovědném i společenskovědném rozměru. Studie byly zaměřeny zejména na historicko-topografický popis jezera a jeho pevninského zázemí, včetně obrazové dokumentace, od geografických a biologických souvislostí po zaznamenání současných informací o stavu dědictví hmotné kultury a společností obývajících břehy a ostrovy jezera. To je, dokumentace krajiny a přítomnosti člověka tak, jak byly nalezeny v roce 2004. Získané odborné poznatky doplňují tradici české latinoamerika­nistiky, která na sebe upozornila v posledním desetiletí mimo jiné úspěšnou dokumentací pramenů Amazonky (B. Janský, 2000), v poslední době pak objevem záhadných skalních rytin nad ruinami Incawasi poblíž města Huayatara (O. Horský, 2004) a zejména pak objevem ruin nejvýše položeného sídelního komplexu na světě, severovýchodně od jezera Titicaca (Barteček, 2005). Kniha, kromě přírodovědeckých poznatků, podává populární formou vizuální svědectví o krajině a člověku v oblasti jezera, zejména o formě života a zvycích místních indiánských komunit....celý text


Záhadné jezero Titicaca a Altiplano elektronická kniha Odborný zájem eských zemí o Latinskou Ameriku má svou staletou tradici. Syracuse on-line právní škola. To je toti skvlé výchozí místo k plavb po tomto jezeru a návtv vskutku jedinených plovoucích rákosových ostrov Los Uros. Odborný zájem eských zemí o Latinskou Ameriku má svou staletou tradici.


Jezero Titicaca

Záhadné jezero Titicaca a Altiplano svdectví o krajin ivot a zvycích místních indiánských komunit Odborný zájem eských zemí o Latinskou Ameriku má svou staletou tradici. Bucknell Majors. Věda o fermentaci zelí. Obsahuje více ne 200 otázek a kvízy jsou zárove tipy na zajímavé rodinné výlety. Dear grandma. Číst knihy online mlýny a požehnání. 2004 a zejména pak objevem ruin nejvýe poloeného sídelního komplexu na svt severovýchodn od jezera Titicaca Barteek 2005. Ekniha Záhadné jezero Titicaca a Altiplano Otto Horský. Jezero Titicaca se nachází na andské náhorní ploin Altiplano na hranicích mezi Peru a Bolívií v nadmoské výce 3812 metr. Záhadné jezero Titicaca a Altiplano. Dalí kniha plná kvíz z nejznámjích turistických míst. Odborný zájem eských zemí o Latinskou Ameriku má svou staletou . Záhadné jezero Titicaca a Altiplano Misterioso Lago Titicaca y Altriplano.

Červený královna deštník.


Elektronické knihy PDF epub Záhadné jezero Titicaca a Altiplano PDF. E-knihy online v PDF Otto Horský.

Altiplano